Info voor leden

Aangifte ongeval

We hopen natuurlijk dat onze spelers nooit een blessure oplopen. Maar als dat toch gebeurt op training of tijdens een wedstrijd, ben je daarvoor verzekerd.

Vul binnen de 8 dagen dit aangifteformulier in. Stuur ook een mail met de gegevens van het ongeval, tijdstip, gebeurtenis en kwetsuur naar het secretariaat. Laat je dokter het medische gedeelte invullen en bezorg het document aan secretaris Willy De Boeck. Meer informatie over de verzekering staat op de website van Volley Vlaanderen.

Ook nog dit: stuur zeker ook een verklaring van genezing door naar Ethias alvorens je weer begint te volleyballen.

Taplijsten

Als speler van Msiks verwachten we ook dat je af en toe naast het veld je steentje bijdraagt aan de werking van de club.

Dat kan onder andere door een paar keer per seizoen de toog van de cafetaria te bemannen tijdens thuiswedstrijden. Ook de ouders van jeugdspelers krijgen die vraag voorgeschoteld.

Concrete info over de tapmomenten komt via de ploegverantwoordelijken of de jeugdcoördinator.

GDPR-formulier

Bij het aansluiten als lid van Msiks verklaart het lid (of de ouder/voogd van minderjarige leden) zich akkoord met de verwerking van de persoonlijke gegevens. Dat gebeurt door het invullen en ondertekenen van een zogeheten GDPR-document.

Is dat bij jou nog niet gebeurd? Download het document dan en bezorg het ondertekend aan het secretariaat.

Jeugdscheidsrechter

Iedereen die ouder is dan 14 jaar kan en mag jeugdscheidsrechter worden.

Om dat te kunnen worden, kan je digitaal een cursus volgen. Daarna zal je ingeschakeld worden om doorheen het seizoen een wedstrijd te fluiten voor onze eigen jeugd.

Dat start laagdrempelig bij onze U11 die 3 tegen 3 spelen, om iedereen te laten wennen. Als je je daar goed bij voelt, kunnen er verdere stappen vooruit gezet worden — uiteraard in overleg met de club. Hiervoor voorziet de club ook een vergoeding.

Voor meer info kan je je richten tot jeugdcoördinator. Als er verschillende geïnteresseerden zijn, kan er een infoavond ingericht worden.

Nog vragen?

Voor alle vragen kan je terecht bij je trainer(s) of bij jeugdcoördinator Koen De Keyzer.