Afspraken & gedragscode

Raadpleeg regelmatig deze pagina, het infoscherm in de sporthal of je mail in verband met wijzigingen en afspraken.

Algemene gedragscode

 • Iedereen betaalt tijdig zijn/haar lidgeld en gaat daardoor akkoord met de afspraken die worden gemaakt in ons jeugdcharter.
 • Wie niet kan deelnemen aan een training,wedstrijd of extra-sportieve activiteit verwittigt de verantwoordelijke.
 • Onverantwoord gedrag zoals onsportief gedrag, pesten, discriminatie of grof taalgebruik wordt niet getolereerd
 • Elk lid van de club heeft respect voor het materiaal van de club en de clubleden.
 • We verwachten van alle clubleden dat ze zich engageren bij de extra-sportieve activiteiten van de club (eetdagen,familietornooi enz.)
 • We tonen ook interesse in onze andere clubleden: kom af en toe ook eens supporteren voor een andere ploeg.
 • Alcohol en drugs zijn verboden.

Gedragscode op training

 • Iedereen is maximaal aanwezig op training. Verwittig tijdig de trainer als dit niet lukt. Zo kan een trainer zijn training nog aanpassen.
 • Iedereen draagt gepaste kledij en schoeisel en helpt met het klaarzetten van de zaal (net,ballen,extra-materiaal).
 • Geen juwelen of piercings op training.
 • Gedraag je leergierig:doe wat een trainer vraagt en luister als hij/zij een oefening uitlegt of toont.Vraag om uitleg als je iets niet begrijpt.
 • Train met ernst en inzet. Lach anderen niet uit. Training is geen ‘koffiekletsmoment’.
 • Om de training te verlaten vraag je toestemming aan de trainer.
 • Gedraag je sportief bij wedstrijdvormen.
 • Laat de kleedkamer netjes achter.

Gedragscode bij wedstrijden

 • Zorg dat je tijdig op de afgesproken vertrekplaats bent.Indien je rechtstreeks naar een uitwedstrijd komt,laat dat dan weten. Bij thuiswedstrijden ben je een half uur voor de wedstrijd in de zaal tenzij anders afgesproken.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je uitrusting en de hygiëne ervan.Trainen in wedstrijduitrusting is niet aangewezen.
 • De coach bepaalt wie speelt.Hierover bestaat geen discussie.
 • Iedereen voert de afgesproken opwarming uit.
 • Bij een time-out luistert iedereen naar de coach.De gouden regel is:tijdens een time-out praat vooral de coach,tijdens een wedstrijd praten vooral de spelers/speelsters.
 • Alle sporttassen, drank e.d. zetten we achter de reservenbank.
 • Na de wedstrijd ruimen we alles op. Indien nodig bergen we de ballen op en breken het net af.
 • Als de coach je een seintje geeft warm je op.Invallers moeten klaarstaan om onmiddellijk een ander te vervangen.
 • Er wordt geen commentaar gegeven op de scheidsrechter of de tegenstrever. We gaan er ook niet mee in discussie. Alleen de kapitein mag de scheidsrechter aanspreken op een beleefde manier.
 • Onthoud je van emotionele commentaar na de wedstrijd. In je ontgoocheling zeg je soms dingen waar je achteraf spijt van hebt. Laat alles even bezinken en praat eventueel met trainer en/of ploeg op de eerstvolgende training.

Speelgelegenheid

We streven ernaar om elk kind te laten spelen op zijn/haar niveau.Daarbij wordt rekening gehouden met talent,inzet en aanwezigheden op training.

Ook welke plaats volleybal inneemt in het leven van een speler/speelster is voor ons van belang.

Winnen komt niet direct op de eerste plaats.Wel kijken we naar de vorderingen die kinderen maken.Daarom maakt de sportieve cel i.s.m. de betrokken trainers een ploegindeling met de bedoeling tot homogene groepen te komen. De leeftijd komt daarbij niet op de eerste plaats.

Elk kind zal in de competitiewedstrijden speelkansen krijgen.De hoeveelheid bepaalt de coach/trainer.

In bekerwedstrijden wordt met het sterkste team gespeeld.

Gedragscode voor trainers

 • Je hebt als trainer een voorbeeldfunctie.Zorg ervoor dat je ploeg de gemaakte afspraken nakomt.
 • Van elke training wordt een schriftelijke voorbereiding gemaakt gebaseerd op de leerlijnen voor de betrokken leeftijdsgroep.
 • Als trainer ben je tijdig aanwezig mits onvoorziene omstandigheden.
 • De trainer motiveert de spelers/speelsters.Nooit wordt iemand uitgescholden.
 • Elke ploeg kan/mag een extra-sportieve activiteit organiseren om voor extra-geld te zorgen (kerstmarkt,ontbijt enz.)
 • De trainer verwittigt tijdig de ploeg als een training niet kan doorgaan of een vervangende activiteit (oefenmatch,teambuilding…) plaatsvindt.
 • Indien mogelijk zorgt de trainer voor een vervanger.

Jeugdploegen worden nooit alleen gelaten zonder trainer.

De trainer is beschikbaar voor een gesprek met ouders.In geval van discussie neemt de jeugdcoördinator deel aan het gesprek.

Indien nodig is de trainer aanwezig op een vergadering van de sportieve cel.

Gedragscode voor ouders

 • Zorg dat je kind tijdig op training en wedstrijden is.Haal je kind tijdig weer op.
 • Kom regelmatig supporteren, maar onthou je van commentaar op onze ploeg,de coach,de scheidsrechter of de tegenstrever.Je haalt er je kind mee uit concentratie.
 • Motiveer je kind om goed te presteren en geef ook positieve feedback.
  Kijk niet uitsluitend naar het resultaat,maar naar de evolutie van je kind.
 • Bij uitwedstrijden: geef op de terugweg geen negatieve wedstrijdanalyse aan meerijdende speelsters/spelers of kritiek op de coach of je eigen kind. Het zorgt alleen maar voor wrevel en verpest de ploegsfeer.
 • Sluit je kind niet aan in teveel sportclubs.Na een tijdje moet er toch een keuze worden gemaakt. Een sportclub is ook geen babysit.