Lidgeld 2023-2024

Hierbij vind je het jaarlijks lidgeld van de spelende leden voor dit seizoen.

De bedragen worden berekend aan de hand van de clubkosten : huur zaal, scheidsrechters, begeleiding, materiaal….

Hoeveel moet je betalen ?

Volleyschool ( niet competitief ) € 200
Jeugd, uitkomend in competitie € 250
Seniors € 250

Hoe betalen?

Het lidgeld wordt betaald voor 15 september 2023 per overschrijving op rekening BE48 7885 5549 8427. 

Te vermelden in de mededeling “ Lidgeld – naam speler “.
Bij niet betaling binnen de gestelde termijn, zal per aanmaning een extra van 10 € gerekend worden.

Tussenkomst mutualiteiten in lidgeld sportclubs

Bij verschillende mutualiteiten kan je een tussenkomst bekomen in het lidgeld van een sportclub of in de kosten van een volleybalkamp. Na het betalen van het lidgeld, krijg je als  speler/speelster een algemeen attest. Dit attest bezorg je bij je mutualiteit. Geen attest gekregen, mail dan naar bestuur@msiks.be zodat we het alsnog in orde kunnen maken.

Talententicket Mechelen

De stad Mechelen biedt ieder kind tussen 5 en 15 jaar, dat in Mechelen woont, Talententickets ter waarde van 50 euro aan. De Talententickets bestaan uit 2 tickets van 20 euro en 1 ticket van 10 euro.

De Talententickets kunnen worden gebruikt om een deel van het lidgeld, abonnement, meerdaagse activiteiten en kampen te betalen bij één van de deelnemende sport,- cultuur,- en jeugdverenigingen.

Lidgeld reeds betaald ? Je bezorgt het talententicket aan de club en de club zal de waarde van het ticket terug betalen.

Lidgeld nog niet betaald? Je bezorgt het talententicket aan de club en schrijft het bedrag van het lidgeld, verminderd met de waarde van het ticket op de rekening van de club.